Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen

Het is aan de gemeente zorg te dragen voor handhaven en bevorderen van de kwaliteit van de bestaande bebouwde omgeving. Vanuit de opdracht te zorgen voor ‘schoon, heel en veilig’. Goede afstemming tussen particuliere eigenaren, woningcorporaties en de gemeente is heel belangrijk voor een goed buurtklimaat.

D66 wil gedifferentieerd bouwen voor een evenwichtige bevolkingsopbouw.

Standpunten