Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid en handhaving

Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid; het is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van mensen zelf. Het zijn de mensen die in de publieke ruimte normen stellen en handhaven. De overheid grijpt pas in wanneer dit noodzakelijk is.

D66 wil een leefomgeving waar de veiligheid van iedereen is gewaarborgd.

Standpunten