Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimtelijke Ordening

De inrichting van het grondgebied van de gemeente is van wezenlijke betekenis voor de leefbaarheid en het aanzien (de aantrekkelijkheid) van ons dorp. Respect voor cultuurhistorische waarden en aandacht voor landschap en groen staan daarbij voorop. Daarbij dient een goede balans te worden gevonden met economische belangen, zoals die gelden voor (de vestiging van) bedrijven, voor vervoer en parkeergelegenheid.

Het karakter van de Bollenstreek dient gehandhaafd te blijven.