Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën

Bij de keuze voor mogelijke bezuinigingen blijft het voor D66 uitgangspunt dat er alles aan gedaan moet worden om de bestaande voorzieningen in stand te houden en ook betaalbaar te houden.

Investeren in kwaliteit en duurzaamheid mag ten koste gaan van de reserves.