Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg en Welzijn, Sociale Zaken

D66 staat voor een maatschappij waarin iedere inwoner op volwaardige wijze kan participeren.

Economie

Voor D66 is het onbetwistbaar dat de Bollenstreek behouden blijft voor de bollenteelt.

Ruimtelijke Ordening

D66 ziet een aantrekkelijke openbare ruimte als essentieel onderdeel van het welzijn van mensen.

Milieu en Duurzaamheid

Een groene, duurzame leefomgeving is een essentiële kwaliteit voor alle inwoners.

Jeugd en Onderwijs

In de ogen van D66 is onderwijs een essentiële voorwaarde om mensen het beste uit zichzelf te laten halen.

Burger en Bestuur

Samenwerking in de Bollenstreek verder uitbouwen

Verkeer en Vervoer

De Bollenstreek is gebaat bij goede vervoersvoorzieningen.

Wonen

Wonen vraagt ook plezierig wonen, met voorzieningen dicht bij huis: scholen, winkels, groen.

Toerisme en Recreatie

De Duin- en Bollenstreek is een visitekaartje voor Nederland en geniet bekendheid in de hele wereld.

Cultuur en Sport

Kunst en cultuur zijn wezenlijk voor een evenwichtige samenleving. Sport is gezond en bevordert integratie.

Veiligheid en handhaving

Buurtbewoners mee betrekken bij de veiligheid van de eigen leefomgeving.

Financiën

Het is een primaire doelstelling om blijvend te investeren in de toekomst van Hillegom