Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 maart 2019

AED’s en burgerhulpverlening in Hillegom

Naar aanleiding van een buurtactie van de Hartstichting voor de sponsoring van AED’s in de buurt en stelde D66 bij de raadsvergadering van 24 januari enkele vragen over de AED’s en het burgerhulpverleningtraject zoals dit mei 2017 door de Regionale Ambulancevoorziening Hollands  Midden is opgestart in Hillegom. In Hillegom zijn verschillende acties voor BuurtAED’s actief…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 maart 2019 dinsdag 12 maart 2019
Ballonnen, doe maar niet

Ballonnen, doe maar niet

Voor de raadsvergadering van 28 juni 2018 had D66 een motie gemaakt om door middel van het instellen van voorlichting, vergunningen en legeskosten een actief ontmoedigingsbeleid voor het oplaten van ballonnen op te stellen. Bij het oplaten is het een feestje, maar na leeglopen en dalen wordt het afval met grote gevolgen…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 9 maart 2019
Raadscommissie 7 maart / Solution / Bestemmingsplannen / Gif / Bevoegdheden / Kwaliteit

Raadscommissie 7 maart / Solution / Bestemmingsplannen / Gif / Bevoegdheden / Kwaliteit

Donderdag 7 maart vond de maandelijks raadscommissie vergadering plaats, wederom met een schrale agenda. Een informatiesessie over jeugd, een te vernieuwen Solution, twee bestemmingsplan wijzigingen, waarvan één als hamerstuk en een overdacht van bevoegdheden van raad aan college. Naast de twee agendapunten ter informatie had de agenda in een uurtje geklaard kunnen zijn, dat had…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 27 december 2018
Commissies 28 en 29 november/ Raadsvergadering 13 december / Jeugdige mantelzorgers / Afval / Blijvers- en verzilverleningen

Commissies 28 en 29 november/ Raadsvergadering 13 december / Jeugdige mantelzorgers / Afval / Blijvers- en verzilverleningen

Op 13 december stond de laatste raadsvergadering van 2018 op de rol. Een vergadering dei met name in het teken stond van de opstart van het participatietraject om te komen tot een nieuwe vorm van afval inzamelen en de blijvers- en verzilver-leningen die Hillegommers in staat moet stellen om lange in het eigen huis te…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 17 november 2018
Burgerraadsleden / Raadscommissievergadering 1 november / Raadsvergadering Begroting 8 november

Burgerraadsleden / Raadscommissievergadering 1 november / Raadsvergadering Begroting 8 november

De Hillegomse D66 fractie heeft ruimte voor twee nieuwe burgerraadsleden. Heb jij er wel eens over gedacht om je kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Provinciale staten Europa, of onze gemeenteraad? Wil je (eerst) eens proberen of de actieve politiek iets voor je is, dan heb je…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 oktober 2018
Raadscommissie 4 oktober / (geen Raadsvergadering) / Begroting / Provinciale Staten verkiezingen

Raadscommissie 4 oktober / (geen Raadsvergadering) / Begroting / Provinciale Staten verkiezingen

Het politieke seizoen begon al rustig in september, in oktober stond er zo weinig op de agenda dat het niet loonde om bijeen te komen voor een raadsvergadering. Het vorige college heeft dermate veel beleid uitgezet dat er nu vooral aan de uitvoering gewerkt wordt en de raad het wat kaderstelling betreft erg rustig heeft.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 september 2018
Raadscommissie 6 september / Raadsvergadering 20 september – DPW – IKC – Groen + afscheid

Raadscommissie 6 september / Raadsvergadering 20 september – DPW – IKC – Groen + afscheid

Het politieke seizoen is weer begonnen voor Hillegom.  Stond in de provinciale staten van Noord en Zuid Holland de voor Hillegom zo belangrijke Duinpolderweg op de agenda, in Hillegom moesten besluiten worden genomen over oa de bestuursrapportage en het Integraal Kind Centrum. Voor de beide staten werd tijdens een…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 2 juli 2018
Raadscommissie 21 juni / Raadsvergadering 28 juni – IBP – Leegstand – Duurzaamheid – OV

Raadscommissie 21 juni / Raadsvergadering 28 juni – IBP – Leegstand – Duurzaamheid – OV

Afgelopen donderdag 28 juni vond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats, gevolgd door de traditionele afsluitende BBQ op vrijdagmiddag na een inspirerend bezoek aan de Hillegomse Bibliotheek, inclusief optredens van leerlingen van de Hillegomse muziekschool, en een bezoek aan de Kulturele Raad eerder op de dag.   Tijdens…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 juni 2018
Algemene beschouwingen / raadscommissie 14 juni – kadernota – ballonnen – OV – duurzaamheid – fietsen

Algemene beschouwingen / raadscommissie 14 juni – kadernota – ballonnen – OV – duurzaamheid – fietsen

Afgelopen donderdag 14 juni presenteerde het nieuwe college haar eerste kadernota. Was bij de presentatie van het nieuwe college de raadszaal afgeladen vol, bij het eerste wapenfeit van het college was het vertrouwd rustig op de publieke tribune. Het debat was er niet minder levendig om.     …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 juni 2018
Raadsvergadering 31 mei – DPW – Cultuureducatie – Jeugdzorg

Raadsvergadering 31 mei – DPW – Cultuureducatie – Jeugdzorg

Afgelopen donderdag 31 mei vond de maandelijkse raadsvergadering plaats. In vervolg op de raadscommissievergadering stond ook deze met name in het teken van jaarrekeningen of begrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen waarin Hillegom deelneemt. Daar werdechter nauwelijks over gesproken. De zogeheten Duinpolderweg was echter weer eens prominent aanwezig, zonder op de agenda te staan. …

Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 mei 2018