Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 mei 2018 donderdag 17 mei 2018 zondag 29 april 2018
Raadsvergadering 26 april – coalitie – college – loonkostensubsidie – mantelzorg – borrel

Raadsvergadering 26 april – coalitie – college – loonkostensubsidie – mantelzorg – borrel

Afgelopen donderdag 26 april vond de eerste raadsvergadering van de nieuw samengestelde gemeenteraad plaats. Het was maar goed dat de hal tegenwoordig bij vernieuwde raadzaal kon worden getrokken, het was een vol huis met familie en andere belangstellenden.     De 26ste stond dan ook vooral in…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 april 2018
Prioriteitenagenda en werkwijze overleg 16 april – hoofdlijnen – samenwerken – luisteren

Prioriteitenagenda en werkwijze overleg 16 april – hoofdlijnen – samenwerken – luisteren

Afgelopen maandag 16 april vond met een groot deel van alle raads- en burgerleden een bijeenkomst plaats om te overleggen over de prioriteitenagenda en de werkwijze van de raad in de nieuwe raadsperiode. Er werd, in afwachting van het nieuwe coalitieakkoord, niet gediscussieerd op de inhoud en met name gesproken over de werkwijze van de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 14 april 2018 vrijdag 16 februari 2018
De zienswijze van Hillegom op het voorlopig voorkeursalternatief DPW

De zienswijze van Hillegom op het voorlopig voorkeursalternatief DPW

Gisteren was de ingelaste gemeenteraadsvergadering geheel gewijd aan de zienswijze van Hillegom op het Voorlopig Voorkeurs Alternatief (VKA) van de Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland Na de inbreng van een 12-tal insprekers besprak de raad van Hillegom tot middernacht de zienswijze zoals het beste college deze had voorbereid in reactie op…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 31 januari 2018 woensdag 24 januari 2018
D66 Hillegom en de varianten van de DPW

D66 Hillegom en de varianten van de DPW

Al jaren sleept het dossier Duinpolderweg / Noordelijke ontsluiting Greenpoort zich voort. De opdracht in dit dossier was een tracé te vinden, waardoor de geanalyseerde knelpunten worden opgelost. Deze knelpunten zijn: 1. Terugdringen van de omgevingshinder door noord-zuidverkeer in Zuid-Kennemerland; 2. Slechten van de Ringvaart als barrière tussen Bollenstreek en Haarlemmermeer;…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 januari 2018 zondag 21 februari 2016 woensdag 27 december 2017
De NOG en het advies

De NOG en het advies

De Noordelijke Ontsluiting Greenpoort Vlak voor kerst publiceerden de Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland het voorlopige voorkeurstracé voor de Noordelijke Ontsluiting Greenpoort (NOG)/ de Duinpolderweg. Wij zijn verbaasd over de ogenschijnlijke lichtzinnigheid waarmee het besluit voor dit voorkeurstracé tot stand gekomen is. Zo gaat Hillegom voor jaren ‘op slot’. De door Gedeputeerde Staten (GS) voorgedragen voorkeursvariant voor de Noordelijke Ontsluiting Greenpoort is…

Bekijk nieuwsbericht