Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 december 2017
De NOG en het advies

De NOG en het advies

De Noordelijke Ontsluiting Greenpoort Vlak voor kerst publiceerden de Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland het voorlopige voorkeurstracé voor de Noordelijke Ontsluiting Greenpoort (NOG)/ de Duinpolderweg. Wij zijn verbaasd over de ogenschijnlijke lichtzinnigheid waarmee het besluit voor dit voorkeurstracé tot stand gekomen is. Zo gaat Hillegom voor jaren ‘op slot’. De door Gedeputeerde Staten (GS) voorgedragen voorkeursvariant voor de Noordelijke Ontsluiting Greenpoort is…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 1 januari 2018 woensdag 13 december 2017
Selectief sociaal?

Selectief sociaal?

Tijdens de raadsvergadering van 7 december kwamen op initiatief van de fractie van Bloeiend Hillegom (BlH) de kosten van de begeleiding van statushouders naar werk ter sprake. D66 is het ermee eens dat het altijd goed is om te kijken wat de opbrengsten van investeringen zijn. Helaas werd er een eenzijdig beeld geschetst met wel aandacht voor de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 17 november 2017 zaterdag 11 november 2017
D66 kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld

D66 kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld

Afgelopen week hebben de leden van D66 Hillegom de definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018vastgesteld. 65% van onze leden hebben hun stem uitgebracht en dat heeft geresulteerd in een mooie lijst met nieuwkomers, oude bekenden en oudgedienden Met speciale dank aan de prominenten uit onze partij als niet onbelangrijke lijstduwers. Onze…

Bekijk nieuwsbericht
De verkiezingen zijn begonnen (en de begroting 2018 is goedgekeurd)

De verkiezingen zijn begonnen (en de begroting 2018 is goedgekeurd)

De verkiezingen zijn begonnen. 3 maanden 3 weken 3 dagen schrijft het handboek voor, maar nee, de verkiezingen voor 21 maart 2018 zijn in oktober reeds begonnen. Uiteraard hebben wij als D66 Hillegom eerder al Annechien Snuif als onze lijsttrekker gekozen, konden partijleden zich melden als kandidaat en is deze week de kandidatenlijst voor de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 oktober 2017 donderdag 6 juli 2017
Annechien Snuif unaniem gekozen tot lijsttrekker D66 Hillegom

Annechien Snuif unaniem gekozen tot lijsttrekker D66 Hillegom

Tijdens de bijzonder Algemene Ledenvergadering D66 Hillegom van dinsdagavond 4 juli jongstleden is Annechien Snuif door de leden unaniem gekozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Annechien beheert in het college van B&W de portefeuilles WMO, Werk en Inkomen, Participatiewet, Kunst Cultuur en Dienstverlening. De leden spraken tijdens de vergadering…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 september 2017
Stichting Cultuurbeleving Hillegom kan aan het werk

Stichting Cultuurbeleving Hillegom kan aan het werk

Tijdens de raadsvergadering van 14 september heeft de gemeenteraad besloten dat de nieuw opgerichte Stichting Cultuurbeleving Hillegom, opvolger van de Stichting Kulturele Raad, een meerjarige subsidie ontvangt voor het organiseren van theatervoorstellingen, cursussen, exposities, workshops in het historische gebouw van architect Paardekooper aan de Prinses Irenelaan. Daarbij is aangegeven dat er ook samenwerking gezocht moet…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 16 juni 2017
Help, Hulp Toelage Mantelzorgers

Help, Hulp Toelage Mantelzorgers

Begin juni stond de regeling Huishoudelijk Hulp Toelage mantelzorgers aan het einde van de agenda van de voorbereidende commissievergadering. Wat onze fractie betreft was het voorstel een prima geste om mantelzorgers daar waar gewenst te ontlasten door hulp in de huishouding aan te bieden. Aan het begin van de agenda stond een presentatie over en…

Bekijk nieuwsbericht