Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 september 2010

Percentage sociale woningbouw op Berbée-terrein moet hoger

In de raad is eerder gesproken over het plan om op het vrijkomende Berbée-terrein (officiëel “locatie Beeklaan”) woningen te gaan bouwen. Bouw- en Handelmaatschappij Adriaan van Erk B.V. uit Bergambacht heeft de grond in eigendom en wil in samenspraak met de gemeente Hillegom woningen bouwen voor de vrije sector en het goedkopere segment.…

Bekijk nieuwsbericht

D66 worstelt met democratie binnen Holland Rijnland

De samenstelling van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland staat ter discussie. In de Gemeenteraad is hierover uitvoerig van gedachten gewisseld. De meeste patijen willen de situatie laten zoals deze nu is, maar vragen zich wel af hoe het beter kan. Hierover is in “Wat boeit het” een en ander geschreven. <?xml:namespace prefix = o…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 7 september 2010

iDé moment

Elke maand bezoekt het college een bedrijf of worden wij bezocht. Vorige week kwam Essent ons vertellen hoe groen ze wel niet zijn en dat ze druk doende zijn om groene auto’s te ontwikkelen.  Alhoewel Essent meldde de groenste energieleverancier te zijn, kon ik het als groenste collegelid niet…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 4 september 2010

D66 wil meer met Westflank MRA

D66Hillegom participeert, samen met enkele Noord-Hollandse buurgemeenten, in het initiatief om tot opzet te komen van een gezamenlijke D66-visie op de ontwikkeling en aanpak van de infrastructuur voor verkeer & vervoer in de WEST-FLANK van de MRA (Metropool Regio Amsterdam). Deze visie zal het gehele gebied van "Strand tot A4 en van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 augustus 2010

HILLEGOMSE WINT D66-TAART

D66-Hillegom wil graag weten wat Hillegommers bezighoudt en wil Hillegommers betrekken bij wat er zich binnen het gemeentebestuur afspeelt.  De jaarmarkt is een goede plek om met Hillegommers in gesprek te raken en daarom was D66-Hillegom op 19 augustus bij dit evenement aanwezig. Speciaal voor deze gelegenheid konden kinderen bij de…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 15 augustus 2010

Even rust aan het politieke front

Even een terugblik op hetgeen zich de afgelopen maanden heeft afgespeeld. Met een kleine maar zeer actieve kerngroep heeft D66 zich vanaf vorig jaar ingezet om weer terug te keren in de gemeenteraad na twee raadsperiodes. Met een helder uitgebreid programma hebben wij flink aan de weg getimmerd . Dat resulteerde in twee…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 augustus 2010

Bewonersbijeenkomsten herinrichting N208 Leidsestraat

In het project herinrichting N208 is nu de tweede fase begonnen : het weggedeelte  ten zuiden van de Hoofdstraat (bij de Jozefkerk) tot aan de bebouwde komgrens (in de richting Lisse). Er wordt gestart met een serie gespreksbijeenkomsten, een terugkomavond en een inloopavond. Op 30 augustus, 2 september en 6 september worden de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 28 mei 2010 maandag 26 april 2010

Coalitie VVD/Bloeiend Hillegom/PvdA/D66 is rond

De coalitieonderhandelingen tussen VVD, Bloeiend Hillegom, PvdA en D66 zijn afgerond. De besprekingen hebben geleid tot een akkoord met als titel: “Werk in uitvoering”. Donderdag 22 april is het akkoord door alle partijen ondertekend. Constructief en open overleg Na de informatieronde zijn VVD, Bloeiend Hillegom, PvdA en D66 voortvarend aan…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 april 2010
Coalitieakkoord getekend

Coalitieakkoord getekend

Donderdagavond werd in  goede sfeer het coalitieakkoord 2010-2014 getekend. Dezelfde goede sfeer als waarin de onderhandelingen zijn verlopen en die door de aanwezigen als open en constructief werden beschreven. De wil om er samen uit te komen heeft geleid tot dit akkoord op hoofdlijnen. De onderhandelaars hebben zich systematisch over alle onderdelen van…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 20 april 2010

D66 Hillegom stemt in met coalitieakkoord

In haar vergadering van 19 april j.l. heeft de ledenvergadering van D66 Hillegom zich achter het coalitieakkoord gesteld. Nadat Theo Adamse de gang van zaken rondom het akkoord had toegelicht werd het akkoord inhoudelijk besproken. In de bespreking bleek dat er wel enkele kleine tekstuele verbeteringen nodig zijn, maar dat er geen inhoudelijke…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 april 2010

Coalitiepartijen Hillegom bereiken akkoord

VVD, Bloeiend Hillegom, PvdA en D66 hebben afgelopen zaterdag 10 april een akkoord gesloten over het nieuwe coalitieprogramma en over de taakverdeling van de portefeuilles. VVD en Bloeiend Hillegom leveren twee fulltime wethouders. Namens PvdA en D66 nemen twee halftime wethouders aan het college deel. Woord aan de achterban Het coalitieakkoord…

Bekijk nieuwsbericht