Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 juli 2018
Raadscommissie 21 juni / Raadsvergadering 28 juni – IBP – Leegstand – Duurzaamheid – OV

Raadscommissie 21 juni / Raadsvergadering 28 juni – IBP – Leegstand – Duurzaamheid – OV

Afgelopen donderdag 28 juni vond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats, gevolgd door de traditionele afsluitende BBQ op vrijdagmiddag na een inspirerend bezoek aan de Hillegomse Bibliotheek, inclusief optredens van leerlingen van de Hillegomse muziekschool, en een bezoek aan de Kulturele Raad eerder op de dag.   Tijdens…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 juni 2018
Algemene beschouwingen / raadscommissie 14 juni – kadernota – ballonnen – OV – duurzaamheid – fietsen

Algemene beschouwingen / raadscommissie 14 juni – kadernota – ballonnen – OV – duurzaamheid – fietsen

Afgelopen donderdag 14 juni presenteerde het nieuwe college haar eerste kadernota. Was bij de presentatie van het nieuwe college de raadszaal afgeladen vol, bij het eerste wapenfeit van het college was het vertrouwd rustig op de publieke tribune. Het debat was er niet minder levendig om.     …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 juni 2018
Raadsvergadering 31 mei – DPW – Cultuureducatie – Jeugdzorg

Raadsvergadering 31 mei – DPW – Cultuureducatie – Jeugdzorg

Afgelopen donderdag 31 mei vond de maandelijkse raadsvergadering plaats. In vervolg op de raadscommissievergadering stond ook deze met name in het teken van jaarrekeningen of begrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen waarin Hillegom deelneemt. Daar werdechter nauwelijks over gesproken. De zogeheten Duinpolderweg was echter weer eens prominent aanwezig, zonder op de agenda te staan. …

Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 mei 2018 donderdag 17 mei 2018 zondag 29 april 2018
Raadsvergadering 26 april – coalitie – college – loonkostensubsidie – mantelzorg – borrel

Raadsvergadering 26 april – coalitie – college – loonkostensubsidie – mantelzorg – borrel

Afgelopen donderdag 26 april vond de eerste raadsvergadering van de nieuw samengestelde gemeenteraad plaats. Het was maar goed dat de hal tegenwoordig bij vernieuwde raadzaal kon worden getrokken, het was een vol huis met familie en andere belangstellenden.     De 26ste stond dan ook vooral in…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 april 2018
Prioriteitenagenda en werkwijze overleg 16 april – hoofdlijnen – samenwerken – luisteren

Prioriteitenagenda en werkwijze overleg 16 april – hoofdlijnen – samenwerken – luisteren

Afgelopen maandag 16 april vond met een groot deel van alle raads- en burgerleden een bijeenkomst plaats om te overleggen over de prioriteitenagenda en de werkwijze van de raad in de nieuwe raadsperiode. Er werd, in afwachting van het nieuwe coalitieakkoord, niet gediscussieerd op de inhoud en met name gesproken over de werkwijze van de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 14 april 2018 vrijdag 16 februari 2018
De zienswijze van Hillegom op het voorlopig voorkeursalternatief DPW

De zienswijze van Hillegom op het voorlopig voorkeursalternatief DPW

Gisteren was de ingelaste gemeenteraadsvergadering geheel gewijd aan de zienswijze van Hillegom op het Voorlopig Voorkeurs Alternatief (VKA) van de Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland Na de inbreng van een 12-tal insprekers besprak de raad van Hillegom tot middernacht de zienswijze zoals het beste college deze had voorbereid in reactie op…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 31 januari 2018 woensdag 24 januari 2018
D66 Hillegom en de varianten van de DPW

D66 Hillegom en de varianten van de DPW

Al jaren sleept het dossier Duinpolderweg / Noordelijke ontsluiting Greenpoort zich voort. De opdracht in dit dossier was een tracé te vinden, waardoor de geanalyseerde knelpunten worden opgelost. Deze knelpunten zijn: 1. Terugdringen van de omgevingshinder door noord-zuidverkeer in Zuid-Kennemerland; 2. Slechten van de Ringvaart als barrière tussen Bollenstreek en Haarlemmermeer;…

Bekijk nieuwsbericht