Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 februari 2014 donderdag 21 januari 2021

Onze fractievoorzitter draagt het stokje over

"Begin 2011 werd ik lid van D66 om het onderwerp cultuur prominenter op de politieke agenda van de Tweede Kamer te zetten. Tot 2018 heb ik mij daar als voorzitter van de cultuurafdeling binnen D66 hard voor gemaakt, met als resultaat dat de cultuurminister nu beleid uitvoert zoals die cultuurafdeling dat in het vorige verkiezingsprogramma had opgeschreven.…

Bekijk nieuwsbericht

Wisseling van de wacht

Op 17 september wisselen Rory Semrek en Sander Boschma van stoel en Rory is onze nieuwe vertegenwoordiger in de gemeenteraad van Hillegom. Afscheid als raadslid, mijn laatste raadsvergadering vanavond. Toen ik mijn afscheid als raadslid aankondigde voor de zomer heb ik al aangegeven…

Bekijk nieuwsbericht

Lokale fracties van D66 zien geen noodzaak voor de Corona-wet

Minister De Jonge heeft vandaag laten weten dat de Tijdelijke wet Covid-19 niet op 1 juli ingaat. De lokale fracties van D66 in Zuid Holland zien geen noodzaak voor de beoogde Corona-wet. De wet creëert een directe lijn tussen maatregelen van ministers en de uitvoering daarvan door burgemeesters, dat achten wij ongewenst. …

Bekijk nieuwsbericht

Ondernemen in Coronatijd

De afgelopen raadsvergadering stelden wij, en zo ook Bloeiend Hillegom en het CDA, het college vragen over ondernemen in de Hoofdstraat in het algemeen, de horeca in het bijzonder en wat ons betreft ook de mogelijkheden voor (kleine) culturele activiteiten. Het is namelijk duidelijk, deze zomer wordt anders dan andere, want vele…

Bekijk nieuwsbericht

Energie in/voor Hillegom

D66 heeft, samen met GroenLinks en Bloeiend Hillegom, de voorkeur om niet afhankelijk te worden van restwarmte uit Rotterdam. Wat ons betreft wordt de benodigde warmte voor Hillegom wordt zoveel mogelijk geleverd door andere bronnen zoals aquathermie, zonthermie, riothermie, geothermie en membraantechniek. Daarbij verzochten wij bovendien om andere kansrijke opties open te houden, waaronder de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 december 2019
Veel Lof voor de Kulturele Raad, maar geen meerjarige subsidie

Veel Lof voor de Kulturele Raad, maar geen meerjarige subsidie

Tijdens de commissie vergadering had D66 een balletje opgegooid om met alle lof voor Stichting Cultuurbeleving Hillegom en de (huur)overeenkomst voor vijf jaar door te pakken en ook de subsidie meerjarig vast te stellen. Voor gemeente en stichting gemakkelijker, omdat dan het hele circus van aanvragen beperkt kan blijven tot het jaarlijks langslopen van de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 30 november 2019

De Zanderij en de Woonvisie Hillegom (afronden, groeien en/of verdichten)

In de Presentatie Update proces woonvisie Hillegom van afgelopen donderdag kwamen vele interessante afwegingen naar voren, met name de schaarste op de woningmarkt, de tekorten aan de onderkant  van de woningmarkt, wonen met zorg en, uiteraard, duurzaamheid. Denkrichtingen zijn daarbij Hillegom afronden en het dorp 'op slot doen'; blijven groeien en de bebouwde kom langzaamaan…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 november 2019

De oppositie is een tandeloze tijger – Cie 31-10 / Raad 7-11

In de commissievergadering konden we lekker grommen en was er zowaar enige stress, de begroting zou toch maar niet doorgaan naar deze raadsvergadering, komen we onder toezicht van de provincie etc, maar bijten, laat staan doorbijten zit er voor deze oppositie simpelweg niet in. De coalitie houd elkaar en het college stevig…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 oktober 2019

Saai, politiek in Hillegom is wat saai, maar niet minder belangrijk

In de gemeenteraad van Hillegom heerst overwegend een grote consensus over wat we met Hillegom willen. Er zijn geen grote ambities over wat het dorp moet worden, er is vooral grote overeenstemming over wat Hillegom moet zijn. Als een van de eerste gemeenten in Nederland heeft Hillegom vooruitlopend op nieuwe wetgeving als een omgevingsvisie, een…

Bekijk nieuwsbericht