Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 december 2019
Veel Lof voor de Kulturele Raad, maar geen meerjarige subsidie

Veel Lof voor de Kulturele Raad, maar geen meerjarige subsidie

Tijdens de commissie vergadering had D66 een balletje opgegooid om met alle lof voor Stichting Cultuurbeleving Hillegom en de (huur)overeenkomst voor vijf jaar door te pakken en ook de subsidie meerjarig vast te stellen. Voor gemeente en stichting gemakkelijker, omdat dan het hele circus van aanvragen beperkt kan blijven tot het jaarlijks langslopen van de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 30 november 2019

De Zanderij en de Woonvisie Hillegom (afronden, groeien en/of verdichten)

In de Presentatie Update proces woonvisie Hillegom van afgelopen donderdag kwamen vele interessante afwegingen naar voren, met name de schaarste op de woningmarkt, de tekorten aan de onderkant  van de woningmarkt, wonen met zorg en, uiteraard, duurzaamheid. Denkrichtingen zijn daarbij Hillegom afronden en het dorp ‘op slot doen’; blijven groeien en de bebouwde kom langzaamaan…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 november 2019

De oppositie is een tandeloze tijger – Cie 31-10 / Raad 7-11

In de commissievergadering konden we lekker grommen en was er zowaar enige stress, de begroting zou toch maar niet doorgaan naar deze raadsvergadering, komen we onder toezicht van de provincie etc, maar bijten, laat staan doorbijten zit er voor deze oppositie simpelweg niet in. De coalitie houd elkaar en het college stevig…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 oktober 2019

Saai, politiek in Hillegom is wat saai, maar niet minder belangrijk

In de gemeenteraad van Hillegom heerst overwegend een grote consensus over wat we met Hillegom willen. Er zijn geen grote ambities over wat het dorp moet worden, er is vooral grote overeenstemming over wat Hillegom moet zijn. Als een van de eerste gemeenten in Nederland heeft Hillegom vooruitlopend op nieuwe wetgeving als een omgevingsvisie, een…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 21 maart 2019

AED’s en burgerhulpverlening in Hillegom

Naar aanleiding van een buurtactie van de Hartstichting voor de sponsoring van AED’s in de buurt en stelde D66 bij de raadsvergadering van 24 januari enkele vragen over de AED’s en het burgerhulpverleningtraject zoals dit mei 2017 door de Regionale Ambulancevoorziening Hollands  Midden is opgestart in Hillegom. In Hillegom zijn verschillende acties voor BuurtAED’s actief…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 maart 2019 dinsdag 12 maart 2019
Ballonnen, doe maar niet

Ballonnen, doe maar niet

Voor de raadsvergadering van 28 juni 2018 had D66 een motie gemaakt om door middel van het instellen van voorlichting, vergunningen en legeskosten een actief ontmoedigingsbeleid voor het oplaten van ballonnen op te stellen. Bij het oplaten is het een feestje, maar na leeglopen en dalen wordt het afval met grote gevolgen…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 9 maart 2019
Raadscommissie 7 maart / Solution / Bestemmingsplannen / Gif / Bevoegdheden / Kwaliteit

Raadscommissie 7 maart / Solution / Bestemmingsplannen / Gif / Bevoegdheden / Kwaliteit

Donderdag 7 maart vond de maandelijks raadscommissie vergadering plaats, wederom met een schrale agenda. Een informatiesessie over jeugd, een te vernieuwen Solution, twee bestemmingsplan wijzigingen, waarvan één als hamerstuk en een overdacht van bevoegdheden van raad aan college. Naast de twee agendapunten ter informatie had de agenda in een uurtje geklaard kunnen zijn, dat had…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 27 december 2018
Commissies 28 en 29 november/ Raadsvergadering 13 december / Jeugdige mantelzorgers / Afval / Blijvers- en verzilverleningen

Commissies 28 en 29 november/ Raadsvergadering 13 december / Jeugdige mantelzorgers / Afval / Blijvers- en verzilverleningen

Op 13 december stond de laatste raadsvergadering van 2018 op de rol. Een vergadering dei met name in het teken stond van de opstart van het participatietraject om te komen tot een nieuwe vorm van afval inzamelen en de blijvers- en verzilver-leningen die Hillegommers in staat moet stellen om lange in het eigen huis te…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 17 november 2018
Burgerraadsleden / Raadscommissievergadering 1 november / Raadsvergadering Begroting 8 november

Burgerraadsleden / Raadscommissievergadering 1 november / Raadsvergadering Begroting 8 november

De Hillegomse D66 fractie heeft ruimte voor twee nieuwe burgerraadsleden. Heb jij er wel eens over gedacht om je kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Provinciale staten Europa, of onze gemeenteraad? Wil je (eerst) eens proberen of de actieve politiek iets voor je is, dan heb je…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 oktober 2018
Raadscommissie 4 oktober / (geen Raadsvergadering) / Begroting / Provinciale Staten verkiezingen

Raadscommissie 4 oktober / (geen Raadsvergadering) / Begroting / Provinciale Staten verkiezingen

Het politieke seizoen begon al rustig in september, in oktober stond er zo weinig op de agenda dat het niet loonde om bijeen te komen voor een raadsvergadering. Het vorige college heeft dermate veel beleid uitgezet dat er nu vooral aan de uitvoering gewerkt wordt en de raad het wat kaderstelling betreft erg rustig heeft.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 september 2018
Raadscommissie 6 september / Raadsvergadering 20 september – DPW – IKC – Groen + afscheid

Raadscommissie 6 september / Raadsvergadering 20 september – DPW – IKC – Groen + afscheid

Het politieke seizoen is weer begonnen voor Hillegom.  Stond in de provinciale staten van Noord en Zuid Holland de voor Hillegom zo belangrijke Duinpolderweg op de agenda, in Hillegom moesten besluiten worden genomen over oa de bestuursrapportage en het Integraal Kind Centrum. Voor de beide staten werd tijdens een…

Bekijk nieuwsbericht