Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 november 2019

De Zanderij en de Woonvisie Hillegom (afronden, groeien en/of verdichten)

In de Presentatie Update proces woonvisie Hillegom van afgelopen donderdag kwamen vele interessante afwegingen naar voren, met name de schaarste op de woningmarkt, de tekorten aan de onderkant  van de woningmarkt, wonen met zorg en, uiteraard, duurzaamheid. Denkrichtingen zijn daarbij Hillegom afronden en het dorp ‘op slot doen’; blijven groeien en de bebouwde kom langzaamaan oprekken; verdichten van het bebouwde gebied en daarbij ook de hoogte in. Hierbij zijn vele keuzes, combinaties en opties. Bij een van de opties,  ‘eerst nieuwbouw in bestaande kom, evt. op locatie Pastoorslaan en Stationsweg’ werd door de BBH de vraag opgeworpen waar we het dan precies over hadden, D66 vroeg zich af of daarbij de Zanderij ook in beeld is, immers, het coalitieakkoord stelt dat: “Naast de al bestaande plannen voor de wat grotere (woningbouw)projecten (…) zullen meer ingewikkelde binnenstedelijke locaties moeten worden losgetrokken om voldoende locaties beschikbaar te krijgen voor de toenemende vraag. Zanderij-West en Pastoorslaan-Noord zijn hiervoor niet in beeld omdat er voldoende binnenstedelijke locaties beschikbaar zijn.”

Het antwoord van de wethouder hield echter die deur niet dicht, hij zetten hem nadrukkelijk op een kiertje. Technisch gezien hij hij een punt, er kán immers prima gebouwd worden op die gronden, technisch gezien. Stedenbouwkundig en Cultuurhistorisch kijken wij daar echter heel anders tegen aan en bij de presentatie van het Omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij van woensdagavond en in de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom is  Zanderij West gelukkig onverminderd onderdeel van onze ‘Duurzame Bloementuin’. En wat ons betreft wordt het een duurzame proeftuin voor bollenteelt.