Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 november 2019

De oppositie is een tandeloze tijger – Cie 31-10 / Raad 7-11

In de commissievergadering konden we lekker grommen en was er zowaar enige stress, de begroting zou toch maar niet doorgaan naar deze raadsvergadering, komen we onder toezicht van de provincie etc, maar bijten, laat staan doorbijten zit er voor deze oppositie simpelweg niet in.

De coalitie houd elkaar en het college stevig vast, daar helpt geen grommen aan.

Jammer, want er is namelijk genoeg om ons over op te winden. 

 

Een succesvolle beurs en de bewonderenswaardige inzet van wethouder en ambtenaren ten spijt, de energietransitie bestaat vooralsnog uit mooie woorden en weinig zichtbare daden. Een motie of zelfs maar een vraag om tot een spoorboekje voor concrete acties over te gaan strand in nog meer mooie woorden. 

Zelfs als wij als de oppositie komen met simpele, heldere en concrete voorstellen, een ballonnenverbod, een monumentenlijst van bollenschuren, behoud van Java, al dan niet als nieuw gebouwde gevel, een strategie ivm boeren, gif en wonen, een andere manier van begroten met concrete voorbeelden, alles strand in een muur van mooie woorden, groots vertrouwen in de desbetreffende wethouder of een simpele ontkenning.

 

De begroting ziet er qua financiën gezond uit, wij willen meer investeringen in duurzame verlaging van structurele lasten, maar die voorstellen gaan we nu niet doen, we wachten nog maar even af.

Sterker nog aan de begroting en de voorstellen gaan we nu geen woorden vuil maken. Wij vinden ‘m op diverse punten te vaag, te vrijblijvend, maar onder de streep is hij is sluitend, de auditcommissie, de provincie en accountant mogen controleren of hij voldoet aan de wettelijke eisen.

 

Bij aanvang van deze raadsperiode noemde ik de plannen weinig ambitieus en miste ik een visie op Hillegom. Dat mis ik nog steeds, qua ruimtelijke ordening staan er mooie woorden in de omgevingsvisie en we hebben bouwplannen genoeg. Woonzorg Bloemswaard lijkt eindelijk voltooid te worden, krijgt de wijk eindelijk de aansluiting Gabrialaan /Vincent van Goghsingel weer terug. De Vossepolder, Hillegom Noord, centrumplannen, er worden genoeg stenen gestapeld. 

Daarbij ook veel woningen voor jongeren, omdat die nodig zijn en in de plannen passen, maar echte, grote keuzes worden niet gemaakt en fundamentele vragen niet gesteld. 

In de zijlijn van opgaven, willen we NS Hillegom als OV knooppunt, dan lijken we even een tussendoor een keuze te maken, maar bij de eerste hobbel krabbelen we even zo snel weer terug. 

Nu heeft dat natuurlijk veel meer voeten in de aarde en daar gaan we nog meer van horen. Wat betekent dat voor landbouw en huizenbouw in de ‘spoor- en vaartzone’, de relatie Hillegom de Zilk, maar een weg achter het spoor is in ieder geval een prima oplossing voor de druk op wegen aan deze zijde van het station. Straten die kraken onder de verkeersdrukte, heringericht of niet. De N208 en bijvoorbeeld Olympiaweg zijn mooi op orde, maar waar blijft dat fietspad over de zanderij langs de Wilhelminalaan, dat zou al zo veel schelen in de drukte aan de westkant van Hillegom. We vragen het college met klem om zaken snel en voortvarend op te pakken, en niet vooruit te schuiven. Kom met plannen en dan werken wij daar graag aan mee. We zijn 20 maanden ver en het wachten duurt nu al zo lang zou een vierdaagse rijmpje klinken. 

 

Geloven we dan nergens in, gaat er dan niks goed? Uiteraard wel. De HLT organisatie lijkt het beter te doen dan wij dachten en beter dan we hadden mogen verwachten op basis van resultaten uit het verleden, of uit andere fusies. De begroting is sluitend zonder ingrijpende ombuigingen of exorbitante lastenverhogingen. En een een HLT-beursvloer, HLT de uitdaging voor contacten tussen verenigingen en oa het  bedrijfsleven uit de streek kende een succesvolle eerste editie zo mochten wij uit de krant vernemen.

Ze hebben ook een mooie slogan: Samenwerken, samenleven en samen doen! Niet praten maar doen!

Mag het een opmaat zijn voor meer daadkracht.