Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 maart 2019

AED’s en burgerhulpverlening in Hillegom

Naar aanleiding van een buurtactie van de Hartstichting voor de sponsoring van AED’s in de buurt en stelde D66 bij de raadsvergadering van 24 januari enkele vragen over de AED’s en het burgerhulpverleningtraject zoals dit mei 2017 door de Regionale Ambulancevoorziening Hollands  Midden is opgestart in Hillegom. In Hillegom zijn verschillende acties voor BuurtAED’s actief , maar waar nu AED’s hangen was onduidelijk. Vraag aan de wethouder was in januari of de gemeente zicht heeft op de AED’s in Hillegom en hoe het staat met het traject AED burgerhulpverlening. De wethouder beantwoorde de vragen en zei toe verder navraag te doen naar de plannen en gaf aan dat het de bedoeling was overal in de bebouwde kom van Hillegom binnen een straal van 500 meter een AED beschikbaar is.

In lijn met onze vragen konden we vorige week in de lokale media lezen dat de gemeente samen met het landelijke alarmeringsnetwerk Stan gekeken heeft op welke locaties nog AED’s nodig zijn in Hillegom om het doel van een AED binnen 500 meter te halen. Het plan is dat Hillegom voor de zomer een 100% dekking heeft binnen de bebouwde kom.

Goed om te lezen, onduidelijk was nog even wie die aanschaf gaat betalen? De wethouder heeft hierop tijdens het vragenkwartiertje van de raadsvergadering aangegeven dat het budget van het in 2017 opgestarte burgerhulpverleningtraject hier nog voldoende ruimte voor biedt. Goed om te horen.