Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 november 2018

Burgerraadsleden / Raadscommissievergadering 1 november / Raadsvergadering Begroting 8 november

De Hillegomse D66 fractie heeft ruimte voor twee nieuwe burgerraadsleden.

Heb jij er wel eens over gedacht om je kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Provinciale staten Europa, of onze gemeenteraad? Wil je (eerst) eens proberen of de actieve politiek iets voor je is, dan heb je nu de kans in je eigen dorp. Iedere Hillegomse politieke fractie heeft naast de gekozen fractieleden ruimte voor vier burgerleden. Samen vormen zij de raadsfractie en verdelen zij het politieke en volksvertegenwoordigende handwerk. De maandelijkse raadsvergaderingen zijn voorbehouden aan gekozen fractieleden, bij de voorbereidende raadscommissievergaderingen nemen (ook) burgerleden plaats aan tafel. Je bent van harte uitgenodigd om bij een fractievergadering aan te schuiven om eerst een kijkje in onze keuken te nemen. Je bent overigens ook van harte welkom zonder interesse om burgerraadslid te worden. Neem gerust contact met ons op.

 

Het nieuwe college is nu een half jaar onderweg en heeft de eerste begroting gepresenteerd. Het college en de coalitie noemen het een ambitieuze begroting, er wordt zelfs zo veel geld uitgegeven dat er een bescheiden greep van een half miljoen euro uit de algemene reserves gedaan moet worden. D66 noemde de de ambities juist bescheiden en riep het college op er juist een schepje bovenop te doen. Het college wil wel heel veel gaan doen, wat dat betreft ambitie genoeg, maar wij zien graag mee ambitie in de uitvoering.

 

Met oog op toekomstige overschotten op de begroting kwamen de college partijen met een amendement om nu al op voorhand op mogelijk overschotten in de toekomst een deel daarvan voor meer en beter groen in Hillegom vrij te maken. Ondanks de voorbarige aanname dat er tzt overschotten zijn, als er dan een voorschot genomen wordt, pak dan door. Neem nu nog iets meer uit de algemene reserves (we hebben er tenslotte nog zeker 45 miljoen vrij besteedbaar) en start nu al met meer en beter groen in Hillegom. Daar was echter op voorhand geen meerderheid voor te vonden. Zelfs de optie om dan meer ambitie te tonen in de snelheid van uitvoering en daarom een jaar eerder ook al een voorschoot te nemen op het dan verwachte overschot haalde het niet. Dat was te veel gevraagd.

Waar we blij van werden was de aan vm Wethouder Snuif nagekomen belofte om structureel en substantieel meer geld te reserveren voor kunst in de openbare ruimte. Groen en Kunst dragen tenslotte bij aan een betere kwaliteit van de buitenruimte en een beter welzijn en welbehagen van de Hillegommers. Daar zij wij van overtuigd.

Verder kwamen met name zaken voorbij die we eerder ook al aan de orde gesteld hebben, bijvoorbeeld de vraag hoe duurzaam en gezond de sportkantines in Hillegom zijn? Subsidievoorwaarden voor een rookvrije SV Hillegom zitten er echter niet.  Een kleine maar niet onbelangrijke paragraaf in de begroting was de extra ruimte die het college maakte in beleid voor grond en onroerend goed aankopen. Buiten de begroting kwam, uiteraard, de onhandige onduidelijkheid over de te kappen bomen en te rooien struiken bij het herinrichting van het van Nispenpark ook aan bod.

Zoals al eerder gememoreerd is het momenteel vooral uitvoeren van beleid wat in de vorige periode is klaargezet. D66 blijft scherp op die uitvoering, geeft het college, ook wat betreft de ambities op het gebied van duurzaamheid hoewel wij die nu al onder druk zien staan, wij geven het college vooralsnog het voordeel van de twijfel. Nog wel. Komende commissievergaderingen staan het Energieakkoord Holland Rijnland, de  startnotitie proces beleidsplan huishoudelijk afval, en de Keuzenotitie Openbare Verlichting t.b.v. beleidsplan 2019-2023 op de agenda. Nieuw beleid, nieuwe ronde, nieuwe kansen.