Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 mei 2018

Déjà Vu – Vragen – Duinpolderweg – Gedeputeerde ZH – Nut en Noodzaak

Afgelopen week heeft de fractie van D66 het college enkele vragen gesteld als reactie op uitspraken van Gedeputeerde Vermeulen zoals die zijn opgetekend door Sjaak Smakman in het Haarlems Dagblad. De gedeputeerde loopt met zijn uitspraken vooruit op de zaken.

Geacht College,

Reagerend op uitspraken van gedupeerde Vermeulen zoals opgetekend in het Haarlems Dagblad hebben we een paar vragen.

Kan het college verhelderen waar de stelligheid bij de heer Vermeulen op gebaseerd zou kunnen zijn, anders dan vanuit eigen overtuiging, dat het doortrekken van de zogeheten Duinpolderweg van N208 naar de N206 binnen afzienbare tijd een feit zal zijn.

Daar waar de Bollenstreek in de zienswijze gezamenlijk zelfs de ruimtelijke reservering heeft losgelaten, omdat nut een noodzaak nog bekeken moet worden, daar spreekt de gedeputeerde over een periode van slechts vijf jaar.

Waar baseert de heer Vermeulen dit op, zijn daar aanwijzingen voor?

De door hem gememoreerde woningbouwopgaven zijn immers niet nieuw. Of zijn daar nieuwe ontwikkelingen die ons als raad nog niet bekend zijn?

En wat betekenen die ontwikkelingen dan voor de passage in het coalitieakkoord in zake woningbouw op Bollengronden?

En wat betekent de beoogde ‘rondweg’ voor het karakter van de Duinpolderweg door/langs Hillegom.

 

Met vriendelijke groet,

Sander Boschma
Fractievoorzitter D66 Hillegom
m. 06 22 987 483

 

Wij zijn nog in afwachting van een reactie van het college.

Het zo vooruitlopen op de zaken deed ons overigens sterk denken aan een Hillegomse oud-bestuurder die op dit dossier ‘gestruikeld’ is.