Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 april 2018

Raadsvergadering 26 april – coalitie – college – loonkostensubsidie – mantelzorg – borrel

Afgelopen donderdag 26 april vond de eerste raadsvergadering van de nieuw samengestelde gemeenteraad plaats. Het was maar goed dat de hal tegenwoordig bij vernieuwde raadzaal kon worden getrokken, het was een vol huis met familie en andere belangstellenden.

 

 

De 26ste stond dan ook vooral in het teken van een nieuwe coalitie, het nieuwe college en het coalitieakkoord. Een akkoord wat grotendeels leunt op het college van de afgelopen vier jaar. De ambitie om als college integraal te gaan werken kunnen wij alleen maar toejuichen, al zijn wij benieuwd naar de concrete invulling er van. Sowieso gaan wij graag in gesprek met raad en college hoe de samenwerking vorm te geven. Hoopgevend is het niet langer vermelden van de politieke partij op de bordjes van de vier wethouders. Verder kunnen wij de oproep van Burgemeester van Erk om in te zetten op, samenspel en samenwerking, op oplossingen en mogelijkheden en wat ik maar even vertaal in daadkracht en voortvarendheid.

 

Na de benoeming van de wethouders, raadsleden die de vier vrijvallende plekken aan tafel weer opvulden en burgerleden, waaronder de herinstallatie van onze eigen Marcel Neuteboom, kon de inhoudelijke agenda van start.  In het vragenkwartiertje kwam onder andere de loonkostensubsidie ter sprake. Dit naar aanleiding van de opmerkingen van Staatssecretaris Tamara van Ark dat de ISD constructie, om het aantal uren waarvoor loonkostensubsidie betaald wordt door de ISD eigenhandig verminderd is van 40 naar 25,5 onwettelijk was, of zou zijn. In de aflevering van Zembla ‘De afbraak van de sociale werkplaats’ was dit al uitgebreid aan de orde geweest en kwam oa. Adri de Roon als voorzitter van de ISD Bollenstreek aan het woord. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken.

Ook kwam de financiering van de Hillegomse Moskee aan de orde naar aanleiding van de publicatie in het NRC.  In de publicatie wordt gesteld dat er in 2011 en 2012 geld aangevraagd in Saoedie-Arabië. De moskeevoorzitter ontkent overigens dat er buitenlands geld is aangevraagd of ontvangen.

 

Het enige bespreekpunt op de agenda betrof het Rekenkameronderzoek Mantelzorgbeleid, wat ons betreft een hamerstuk. Het was een een erg feitelijk onderzoek zonder kruisverbanden of doorwrochte conclusies of aanbevelingen. Groenlinks deed nog een poging om de aanbevelingen iets meer gewicht mee te geven, maar de wethouder gaf aan dat er eigenlijk minder dwingend van zou worden. Ook de vraag van Bloeiend Hillegom en D66 om meer moeite te gaan doen om bij te houden welke mantelzorgers geen prijs stellen op hulp, welke er niet geregistreerd zijn of zich zelfs niet zien als mantelzorger om bijvoorbeeld meer te kunnen zeggen over de omvang en impact van de mantelzorg in Hillegom kon geen steun van de wethouder krijgen. Dat komt nog wel weer terug op de agenda zo vermoeden wij.

De vergadering werd met twee hamerstukken afgesloten. De avond werd afgesloten met een borrel en vele felicitaties voor de nieuwe coalitie, wethouders, raads- en burgerleden.