Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 april 2018

Raadscommissievergadering 12 april – Nieuwe rol – Media – Burgerparticipatie – Zorg

Afgelopen donderdag 12 april vond de eerste vergadering van de nieuw samengestelde gemeenteraad plaats. Net zoals de afgelopen acht jaar zaten wij met twee leden aan tafel*, dat voelde nog vertrouwd. Wennen was de rol die ons nu als oppositiepartij wacht.

 

 

 

 

Bij de ‘korte mededelingen uit college’ werden de commissieleden op de hoogte gebracht van de voorspoedige vorming van een nieuw college van BBH en CDA, wat wij ook aan de BBH dringend aanbevolen hadden te onderzoeken. De kaarten zijn geschud en de komende week zou er over het coalitie programma de portefeuilleverdeling en invulling van de wethoudersposten meer duidelijk worden, wij zijn uiteraard benieuwd waar het programma gaat afwijken van het vorige programma, toen VVD en D66 ook deel uitmaakte van het college,  waar wij moeten gaan proberen bij te sturen en wat ontbreekt en wel geregeld moet gaan worden wat ons betreft.

 

Het laatste agendapunt op de raadscommissievergadering van donderdag jl. betrof het advies aan het Commissariaat voor de Media, de formele aanwijzing van de aanwijzing van Stichting Omroeporganisatie Bollenstreek Omroep als publieke omroep voor de gemeenten Hillegom (en Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout alsmede Teylingen). Een formeel punt wat als hamerstuk geagendeerd stond en als door had kunnen gaan, wij wilden echter een principe uitspraak over waarom wij als raad BO aanwijzen als publieke omroep. Toen BO een jaar of twee om een extra bijdrage vroeg om het werk naar behoren te kunnen doen, toen wees Hillegom dat immers af. Gevolg was dat de politieke verslaggeving over Hillegom tot het minimum werd teruggebracht.  Gelukkig hebben wij diverse kranten in de streek die dit wel blijven doen, wij zien de lokale media als welkome waakhond van onze democratie. Een publieke omroep enkel voor verstrooiing en vertier past daar niet bij. Met uitzondering van de BBH en de VVD, waren de overige partijen het (zonder eerst terug te koppelen met de fractie of de plannen van BO af te wachten) met ons eens dat een publieke omroep ook de taak heeft om ons kritisch te volgen en bevragen.  Het debat wat hierover in de komende raadsperiode gevoerd gaat worden zien wij met vertouwen tegemoet.

 

Ook het tweede agendapunt betrof een rekenkameronderzoek , een onderzoek over burger- en overheidsparticipatie ‘Help, een burger’.  Onzes inziens een degelijker onderzoek, waarbij wij het nieuwe college hebben meegegeven meer werk te maken van een pro-actieve houden naar burger initiatieven. Niet wachten op initiatieven, maar burgers activeren om met initiatieven te komen. Het college komt binnenkort met voorstellen en dan kunnen we een

 

Het eerste  agendapunt ging over het Rekenkameronderzoek Mantelzorgbeleid was (nog) de verantwoordelijkheid van onze eigen wethouder die immers tot de installatie van een nieuw college gewoon verantwoordelijk voor is en ook de verantwoordelijkheid voor neemt. Het onderzoek was wat ons betreft wat dunnetjes en het reactie van het college liet ook zien dat de aanbevelingen uit november deels al achterhaald zijn omdat de (beleids)ontwikkeling al vele stappenverder is weer.

 

De 26ste staat zo als het zich laat aanzien dus in het teken van een nieuwe coalitie en nieuw college. Daarna mogen wij , na 8 jaar constructief in twee coalities gezeten te hebben, kritisch constructief gaan opereren als oppositie. Bij raadvergaderingen zal het wennen worden om in mijn eentje aan tafel te zitten, maar de rol als oppositie, daar zijn wij, Sjoerd, Rory, Marcel en ik, ons al voor aan het opwarmen.

 

De commissievergadering was, zo lijkt het, het laatste wat Annechien Snuif als wethouder voor de schermen voor Hillegom heeft mogen doen. Na 4 jaar hard en vol passie werken voor Hillegom en de Hillegommers om zorg, werk en cultuur beter voor elkaar te krijgen.  Met lood in de schoenen maar ook vol trots in het hart nemen wij later deze maand afscheid van Annechien en van de nestor Theo Adamse als raadslid en de immer constructief kritische Dick Dörr als burgerraadslid.

 

 

*Alle partijen zitten bij raadscommissievergaderingen met twee leden aan tafel ongeacht de grootte van de fractie tijdens raadsvergaderingen, bij de raadsvergaderingen is de verdeling gebaseerd op basis van behaalde zetels, één voor D66.