Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 januari 2018

Speerpunten D66 Hillegom voor 2018-2022

Goede zorg:

     De mens staat centraal, niet de regels

     Werkwijze lokaal loket en sociaal team versterken

     Inzetten op preventie voor jongeren, werkzoekenden en ouderen

 

Goed wonen:

     Woningaanbod voor lagere middeninkomens en spoedzoekers vergroten, zowel huur als koop

     Herbestemming van leegstaande bedrijfspanden naar (tijdelijke) woningen voor jongeren/studenten

     Blijven investeren in de kwaliteit van de leefomgeving

 

Goed werken:

     Bedrijventerreinen Horst ten Daal en Hillegommerbeek omvormen tot aantrekkelijke gemengde woon/werkgebieden

     Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt verbeteren

 

Goede Duurzaamheid

     Duurzaamheid staat voorop bij beleid

     Maximale reductie van ongesorteerd afval en zwerfafval

 

Goede Mobiliteit

     Inzetten op duurzame mobiliteit en openbaar vervoer

     Verder verbeteren fietspaden en fietsstallingen

 

Goede Cultuur

     Investeren in het historische centrum Heerlyckheid Hillegom

     Vestiging bibliotheek in het centrum

     Kunst maakt onderdeel uit van nieuwbouwplannen

 

Goed samenleven

     Faciliteren van initiatieven van bewoners en maatschappelijke organisaties

     Communicatie aan laten sluiten op de doelgroep, bijvoorbeeld een digitaal jongerenpanel