Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 januari 2018

Hillegom eensgezind tegen het voorkeurstracé NOG

Woensdag 3 januari zijn alle fractie van Hillegom bij elkaar gekomen om het hoofd te buigen over het voorlopig voorkeurstracé voor de Noordelijke Ontsluiting Greenport. Met de wethouder is afgesproken dat er bekeken gaat worden hoe de in adviesgroep besproken varianten zich verhouden tot de (concept) Omgevingsvisie die de afgelopen maanden in samenwerking met inwoners van Hillegom tot stand gekomen is. Een werkgroep van raadsleden gaan vervolgens proberen een gezamenlijke zienswijze op het besluit van twee GS-en te formuleren om zo overtuigend mogelijk deze aanval op het dorp kunnen pareren.

 

Eensgezind

Uiteraard staan de verschillende fractie anders in de voorkeuren over wat wij wél willen, maar het lijkt er op dat wij het allemaal eens zijn dat het voorkeurstracé de meest ongelukkige keuze is. In Hillegom willen we géén tracé dwars door Hillegom Noord ten koste van woningbouw, ten koste van de economische ontwikkelingen van Hillegom en ten koste van de gezondheid van de vele Hillegomse inwoners wanneer die ongevraagd nabij een regionale ontsluitingsweg komen te wonen. Een vierbaansweg wijzen we allemaal dan ook met klem af. Ook zijn we het eens dat de nut en noodzaak van het doortrekken van de weg tussen Hillegom en De Zilk nog te bezien valt en zijn wij er van overtuigd dat asfalt alleen sowieso geen soelaas zal bieden voor toekomstige verkeersstromen.

 

Zienswijzen

Volgende week start de periode waarin iedereen zienswijzen op het besluit van de twee GS-en kan indienen, in Hillegom trachten we een zo groot mogelijk coalitie te vormen voor een beter in te passen tracé met minder schade en juist meer kansen voor Hillegom.