Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 december 2017

Selectief sociaal?

Tijdens de raadsvergadering van 7 december kwamen op initiatief van de fractie van Bloeiend Hillegom (BlH) de kosten van de begeleiding van statushouders naar werk ter sprake. D66 is het ermee eens dat het altijd goed is om te kijken wat de opbrengsten van investeringen zijn. Helaas werd er een eenzijdig beeld geschetst met wel aandacht voor de kosten op korte termijn, maar geen aandacht voor de sociale, de niet-financiële opbrengsten en evenmin voor de kostenbesparingen op lange termijn. Die informatie was echter wel voorhanden zo bleek uit de opgevraagde stukken, er was sprake van selectief en eenzijdig citeren uit beschikbare informatie.

Wat is er aan de hand? In opdracht van oa. de gemeente Hillegom wordt er bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) gewerkt aan een project waarbij het doel van de ISD is om ‘Statushouders te helpen bij de problemen van alledag die zij ervaren in een andere cultuur en in een nieuw land, waardoor zij beter kunnen integreren en een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Als meer statushouders aan het werk zijn, loopt het tekort op het budget van de Participatiewet terug. Dat tekort moeten gemeenten uit eigen middelen betalen.’ Zoals bij de meeste mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, is dit vaak een kwestie van een lange adem waarbij het ISD en Service Punt Werk (SPW) een grote bijdrage leveren bij het daadwerkelijk vinden van een baan.

En waar hebben we het dan over? Het specifieke project kost de 5 gemeentes in de Duin en Bollenstreek samen € 850.000 en het bespaart ze dit jaar bijna € 400.000. De ISD berekende voor een termijn van 3 tot 5 jaar een besparing van bijna € 3.000.000. een besparing door mensen te helpen ipv het ze zelf uit te laten zoeken. Los van politieke overtuigingen, in hoeverre mensen geholpen moeten worden versus aan hun lot overgelaten, het zijn de door de ISD aangeleverde ervaringscijfers die dit uitwijzen en dan is € 850.000 opeens ook op louter financiële gronden al een zeer gezonde investering. Maar daar werd dus geen melding van gemaakt. Het krijgt zo de schijn van negatieve framing van een specifieke groep inwoners van onze streek.

Onlangs gaf BlH aan een sociaal-liberale partij te zijn, dat juichen wij van harte toe, maar misschien moeten ze zich nog even beter inlezen. De Hans van Mierlo stichting heeft diverse toonaangevende publicaties uitgebracht over het sociaal liberalisme, nergens wordt daar gesteld dat sommige mensen beter of minder zijn dan anderen. Mensen zijn niet gelijk, maar ze zijn wel gelijkwaardig. Het past ons niet groepen in een negatief daglicht te stellen, de basis van een sociaal liberale partij is het vertrouwen in de mensen zelf, vertrouwen op de eigen nieuwsgierigheid, inventiviteit en kwaliteiten van alle mensen. En mochten die tekort schieten, dan laten wij het ze niet zelf uitzoeken, dan staan wij er voor dat ze een handje geholpen worden, gelijkwaardig voor alle mensen die daar behoefte aan hebben. Iedereen, D66 is niet selectief sociaal.