Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 november 2017

De verkiezingen zijn begonnen (en de begroting 2018 is goedgekeurd)

De verkiezingen zijn begonnen. 3 maanden 3 weken 3 dagen schrijft het handboek voor, maar nee, de verkiezingen voor 21 maart 2018 zijn in oktober reeds begonnen. Uiteraard hebben wij als D66 Hillegom eerder al Annechien Snuif als onze lijsttrekker gekozen, konden partijleden zich melden als kandidaat en is deze week de kandidatenlijst voor de verkiezingen door de leden vastgesteld, maar dat zijn slechts voorbereidende bewegingen.

Als D66-bestuursleden en politiek vertegenwoordigers werden wij er vanuit ‘Den Haag’ eerder al op gewezen dat ‘rust in de tent’ de eerste dagen na de presentatie van het regeerakkoord cruciaal was voor een goed resultaat in maart, de verkiezingen zijn dus al begonnen. Lokaal beginnen de voortekenen zich ook aan te dienen; oppositiepartijen die resultaten van het college aan eigen inzet toeschrijven, coalitiepartijen die zich meer en meer proberen een ‘domein’ te claimen of losse eindjes op te ruimen, en het toenemende ongeduld bij de raad over de informatieachterstand van de raad in zake de Noordelijke ontsluiting van de regio, ons geduld wordt in deze ook wel erg op de proef gesteld. Maar de meest opvallende bewegingen werden toch afgelopen weken gemaakt toen een startnotitie afvalinzameling omslachtig door de raadscommissie werd teruggegeven aan het college, maar bij de raadsvergadering toch weer op de agenda belande middels een motie. Die motie behelsde echter weinig anders dan wat de wethouder in de raadscommissie al had aangegeven te gaan doen, en die motie werd dan ook schielijk weer ingetrokken. De grootste zorg leek te zijn het draagvlak bij inwoners en wat die er allemaal niet van zouden vinden, let wel het gaat om een startnotitie waarbij de participatie met de inwoners nog moet worden in gegaan, waarná de raad er een besluit over mag gaan nemen. Hopelijk geeft dit uitstel niet te veel vertraging, en eerst maar kijken waar het college mee terugkomt.

De laatste maanden van deze college periode zullen we ongetwijfeld nog meer van dergelijk omtrekkende bewegingen gaan zien, of het nu gaat over oversteekplaatsen, de locatiebepaling van een school, de adviezen van de stuurgroep met betrekking tot de ontsluiting van de regio, de omgevingsvisie, er staat nog genoeg op de rol. Tussen de bedrijven door is de begroting voor 2018 zonder wijzigingen en bij monde van mvr Ringelberg (VVD) met dankzegging aan raad, college en ambtelijk apparaat, unaniem goedgekeurd en vastgesteld, daar zijn we het in Hillegom dan wel heel snel over eens.