Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 augustus 2011

Nogmaals de moskee

D66 heeft kennis genomen van alle reacties op onze site over de bouw van een moskee.  De bedoeling van het stukje was om wat tegenwicht te bieden tegen emotionele (veronder)stellingen. 

Wij respecteren de mening van een ieder, maar verwachten aan de andere kant ook dat u onze mening respecteert. 

U hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met ons standpunt. Dat is uw goed recht, maar wij hebben er moeite mee als je dan blijkbaar niet deugt.

Wij willen met iedereen een discussie aangaan, maar vinden dan wel dat daar bepaalde fatsoensnormen in acht moeten worden genomen. Ook vinden wij het  niet van moed getuigen dat sommige mensen zich achter een pseudoniem of anonieme groep verschuilen.  Moeten wij daaruit concluderen dat men zich toch een beetje schaamt voor zijn of haar mening?

Tenslotte moet ons van het hart dat de rol van de redactie van het Witte Weekblad voor ons onduidelijk is. Ondergetekende is zelf journalist geweest en heb daar altijd zo veel mogelijk getracht een objectief artikel te schrijven en geen eigen mening te laten doorklinken. Zo lijkt het er nu echter op dat de column op de achterkant van het Witte Weekblad een redactioneel stuk is, terwijl het bij nadere lezing het om een ingezonden bijdrage ging.

Wij zien ook wel dat wij de meesten van u niet zullen overtuigen en u kunt ons niet van mening doen veranderen. Het lijkt ons dan ook niet zinvol om de discussie verder voort te zetten. Wij zullen dan ook niet verder reageren.

Theo Adamse (fractievoorzitter D66 Hillegom)