Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Kandidatenlijst voor 2010

De leden van D66 Hillegom hebben de definitieve kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010.

De lijst wordt aangevoerd door Theo Adamse, geen onbekende in de politieke arena. Hij was in het verleden al zes jaar lid van de gemeenteraad in Hillegom en vier jaar lid van Provinciale Staten van    Zuid-Holland. De laatste jaren was hij actief als politiek verslaggever van het Witte Weekblad. Op 1 januari 2010 zal hij daar mee stoppen.

Tweede en derde op de lijst zijn Annechien Snuif en Cinthia Freeke, uiterst gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan een leefbaar Hillegom.

De kandidatenlijst van D66 is evenwichtig samengesteld. Kennis, ervaring en interessegebieden sluiten goed op elkaar aan, waardoor de toekomstige fractie van D66 in staat zal zijn om op alle beleidsterreinen een goede inbreng te kunnen leveren.

Er is de afgelopen maanden veel tijd geïnvesteerd om de nieuwe kandidaten goed te informeren over hun toekomstige taak als raadslid of  commissielid. Ook is er aandacht besteed aan de actuele politieke thema´s. Dit heeft geleid tot vruchtbare gedachtewisselingen, inspirerende ideeën en heldere standpunten.

Deze ideeën en standpunten zullen hun weerslag krijgen in een verkiezingsprogramma, waaraan op dit moment de laatste hand wordt gelegd.

Uit dit volledige verkiezingsprogramma zijn 2 x 6 verkiezings-speerpunten afgeleid, waarmee D66 Hillegom de komende campagne in gaat.

De volledige kandidatenlijst ziet er als volgt uit:

1.    Theo Adamse

2.    Annechien Snuif

3.    Cinthia Freeke

4.    Jan Geursen

5.    Astrid van Schoonacker-de Groot                  

6.    Jelte Loggen

7.    Jantine Burger – Tit

8.    Duco Boef

9.    Pieter van Vree
 

Voor verdere informatie over de activiteiten van D66 in Hillegom verwijzen wij u naar de website.