Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 augustus 2009

Motie inzake Investeringsfonds Duurzaamheid

11-6-2009

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

De Gemeenteraad,  in vergadering bijeen op 11 juni 2009 ter bespreking van agendapunt 5 voorstel inzake de verkoop van de aandelen Nuon

Overwegende:

¨       Dat de gemeente Hillegom voornemens is om de aandelen in energiebedrijf Nuon te verkopen.

¨       Dat de gemeente Hillegom bij verkoop van 2009-2015 ca. 38 miljoen zal ontvangen.

¨       Dat na reservering voor compensatie dividend Hillegom een bedrag van 7 miljoen netto beschikbaar zal komen.

¨       Dat de winsten van Nuon zijn gegenereerd uit de tarieven voor de energie

  Voorts overwegende:

¨       Dat de raad van de gemeente Hillegom zich via een motie op 14 juni 2007 heeft uitgesproken over het belang van initiatieven van de gemeente op het gebied van de duurzaamheid.

¨       Dat de raad via dezelfde motie de rol van de gemeente heeft onderstreept om bewoners bewust te maken van ingrijpende ontwikkelingen op het gebied van de klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.

       Van mening:

¨       Dat de gelden van Nuon een eigenlijke aanwending zouden moeten krijgen en op dit terrein (energie) zouden moeten worden ingezet.

¨       Dat een substantieel deel van de opbrengst dient te worden ingezet voor dit doel en daarvoor een fonds dient te worden ingesteld om duurzame investeringen mogelijk te maken.

¨       Dat duurzame investeringen een positieve invloed hebben op het milieu

¨       Dat door duurzame investeringen het gebruik aan fossiele brandstoffen zal worden beperkt.

¨       Dat duurzame investeringen voor de gemeente tot aanzienlijke kostenbesparingen kunnen leiden.

¨       Dat duurzame investeringen tot een vermindering kunnen leiden van energielasten van particulieren en bedrijven.

Verzoekt:

¨       Het college om de haalbaarheid van een investeringsfonds  te onderzoeken of het mogelijk is om binnen de gemeente Hillegom of binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland  een dergelijk fonds in te stellen.

¨       Deze motie ter kennis te brengen van de gemeenten, die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

En gaan over tot de orde van de dag.