Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 augustus 2009

D66 Hillegom wil met Nuongelden duurzaam investeringsfonds starten

De gemeente Hillegom zal naar verwachting ongeveer 7 miljoen Euro overhouden aan de verkoop van de aandelen in Nuon. D66 zou graag zien dat een substantieel deel van deze opbrengst in de toekomst wordt<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Gebruikt om duurzame investeringen mogelijk te maken. Binnen de gemeenteraad van Amsterdam is een vergelijkbaar voorstel gedaan.

D66 is weliswaar nog bezig om het verkiezingsprogramma te schrijven, voor de raadsverkiezingen van 2010 en volgt aan de andere kant de actuele lokale politieke thema’s met bijzondere belangstelling. D66 wil zich in deze fase ook pro-actief opstellen en zo nodig meningen en standpunten kenbaar maken.

In het verleden, toen D66 in de Gemeenteraad was vertegenwoordigd, heeft D66 zich bij meerdere gelegenheden sterk gemaakt voor een eigenlijke besteding van de opbrengsten van de energiebedrijven. Bijgaand voorstel sluit daar naadloos op aan.

Hillegom kan  zelf uit dit fonds investeringen financieren om tot een duurzaam gebruik van energie te komen, maar ook de woningbouwvereniging, het bedrijfsleven en particulieren zouden hiervan gebruik kunnen maken. Gedacht kan worden aan betere isolatie van huizen, warmte/koudepompen etc.

Duurzame investeringen kunnen,  in de ogen van D66, een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het milieu. Voorts kunnen er door deze investeringen belangrijke kostenbesparingen worden gerealiseerd. De energiekosten zullen namelijk de komende jaren verder gaan stijgen.

D66 vraagt aan de Gemeenteraad het college te verzoeken  om op dit punt met een nader uitgewerkt voorstel te komen. Hillegom zou er ook voor kunnen kiezen om een dergelijk fonds in de regio Holland Rijnland op te zetten.

D66 heeft een concept-motie opgesteld voor de Gemeenteraad, waarin dit voorstel is opgenomen. Het voorstel van D66 en de concept-motie zijn vandaag aan de fracties in de Gemeenteraad toegestuurd.