Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 augustus 2009

D66 Hillegom gaat deelnemen aan Platform Bollenstreek

15-4-2009

Het Platform is een overlegforum van mensen die het landschap met de Greenportdoelstelling als nieuw fenomeem ter harte gaat. De deelnemers willen ook constructief meedenken in het geheel maar zorgen dat er uiteindelijk een afgewogen besluitvorming komt.

Afgelopen jaar is gebleken dat op een dergelijk belangrijk dossier als het totstandkomen van concepten van structuurvisies, de maatschappelijke organisaties (samenleving) niet zijn betrokken. Veel raadsleden hebben dit ingezien. Zij hebben ook ingezien dat de kennis die zij zelf hebben over het genoemde dossier tekort schiet. Zij weten lang niet alles over de waarden van het landschap, de cultuurhistorie en verder. Daarom is toen van beide zijden, zowel van de zijde van raadsleden als van de zijde van maatschappelijke organisaties, het plan opgevat om elkaar te informeren.

Ieder in het platform en dat is een uitdrukkelijke wens van ieder, zit er in op persoonlijke titel.

Lees meer op
http://www.landschapduinenbollenstreek.nl/