Steun ons en help Nederland vooruit

Algemene beschouwingen

Donderdag jongstleden vonden in Hillegom de jaarlijkse algemene beschouwingen op de kadernota plaats. D66 hield een kort betoog waarbij vertrouwen, twijfel en verantwoordelijkheid de boventoon voerde.